Podarunek Piękna

 1. W ofercie DermaVIP znajdują się dwa rodzaje bonów prezentowych "Podarunek Piękna":
  - na określony zabieg
  - na określoną kwotę do wykorzystania na dowolnie wybrany zabieg z oferty DermaVIP
 2. Bon prezentowy "Podarunek Piękna" ważny jest przez okres 3 miesięcy od daty jego zakupu.
 3. Bon prezentowy "Podarunek Piękna" nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 4. Bon prezentowy "Podarunek Piękna" na określoną kwotę może być zrealizowany podczas jednej wizyty lub więcej wizyt, aż do wyczerpania wartości Bonu przy jednoczesnym zachowaniu terminu jego ważności.
 5. Nie ma możliwości zwrotu różnicy pomiędzy wartością Bonu a ceną zabiegu w przypadku wyboru zabiegu o wartości niższej niż wartość Bonu.
 6. W sytuacji, gdy cena wybranego zabiegu jest wyższa niż wartość Bonu, wykonanie zabiegu wymaga dopłaty różnicy w cenie.
 7. Bon prezentowy "Podarunek Piękna" na określoną kwotę upoważnia do skorzystania z wybranego zabiegu będącego w ofercie DermaVIP zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na dany dzień oraz wartością posiadanego Bonu.
 8. Formy Bonu prezentowego "Podarunek Piękna":
  - tradycyjna (drukowana)
  - elektroniczna ("ePoradunek Piękna) wysyłany na wskazany adres email
 9. Miejsce realizacji Bonu prezentowego "Podarunek Piękna": DermaVIP ul. Franciszkańska 30, 40-708 Katowice. Bon należy okazać w rejestracji DermaVIP przed jego wykorzystaniem.
 10. Miejsce zakupu Bonu prezentowego "Podarunek Piękna": DermaVIP ul. Franciszkańska 30, 40-708 Katowice lub elektronicznie składając zamówienie drogą mailową / telefoniczną.
 11. Akceptowane formy płatności za Bon prezentowy "Podarunek Piękna": gotówka, karta płatnicza, przelew bankowy.
 12. Osoba dokonująca zakupu Bonu prezentowego "Podarunek Piękna" otrzymuje potwierdzenie zakupu (paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT).
 13. Warunkiem realizacji zabiegu w ramach Bonu prezentowego jest brak przeciwwskazań do jego wykonania. Realizacja Bonu prezentowego poprzedzona jest bezpłatną konsultacją mającą na celu wykluczenie przeciwwskazań do wykonania zabiegu. W sytuacji wystąpienia przeciwwskazań pracownik DermavipVIP zaproponuje katalog zabiegów alternatywnych lub innych usług z oferty DermaVIP, w stosunku do których nie ma przeciwwskazań do ich wykonania.
 14. DermaVIP nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione Bony prezentowe.
 15. Reklamacje związane z zakupem Bonu prezentowego "Podarunek Piękna" przyjmowane są formie pisemnej w DermaVIP (ul. Franciszkańska 30, 40-708 Katowice) lub mailowo na adres gabinet@dermavip.pl i rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji. Podstawą uznania reklamacji jest dowód zakupu Bonu prezentowego (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku. DermaVIP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu do wglądu w placówce DermaVIP oraz na stronie internetowej www.dermavip.pl
 17. Zakup Bonu prezentowego "Podarunek Piękna" jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.