Wizyta kontrolna obejmująca zdjęcie szwów i odczyt wyników badań w cenie zabiegu usunięcia zmiany skórnej.