Mając na uwadze zdrowie Państwa oraz naszych pracowników wprowadziliśmy specjalne środki bezpieczeństwa, w myśl których:

  • wizyty umawiane są w taki sposób by ograniczyć kontakt z innymi Pacjentami (z zachowaniem odpowiednich przerw pozwalających zminimalizować liczbę osób przebywających jednocześnie w DermaVIP)
  • po każdej wizycie Pacjenta przeprowadzana jest dokładna dezynfekcja z użyciem odpowiednich środków dezynfekujących i wirusobójczych, a pomieszczenia są dodatkowo wietrzone
  • Pacjenci proszeni są o punktualność, przybycie bez osób towarzyszących, posiadanie prawidłowo założonej maseczki ochronnej oraz o dezynfekcję rąk zaraz po wejściu do DermaVIP
  • nasz personel pracuje zawsze w środkach ochrony osobistej (w fartuchach, rękawiczkach i maseczkach)
  • Każdy z Pacjentów po wejściu ma przeprowadzony wywiad medyczny dotyczący aktualnego stanu zdrowia

 

Videokonsultacje

Pacjenci, którzy z różnych powodów mają obawy co do przebywania na terenie placówek medycznych, mogą skorzystać z opcji konsultacji lekarskiej w formie tzw. "teleporady" lub "videokonsultacji". Podczas takiej wizyty, jeżeli występuje wskazanie, otrzymacie Państwo również e-receptę, e-zwolnienie.

W celu umówienia teleporady lub videokonsultacji prosimy o kontakt z rejestracją DermaVIP: tel. 502 769 454 lub 32 / 733 13 18