Badanie bakteriologiczne 1 zmiany (wymaz ze zmiany skórnej)