Leczenie światłem przy użyciu platformy Nordlys

usuwanie rozszerzonych naczyń krwionośnych (pojedyncze naczynka)